Chestionar de Evaluare a Eficienței Resurselor
și Reducere a Costurilor

Scopul chestionarului este de a realiza o analiză de ansamblu asupra nivelului de eficiență a resurselor în compania Dvs. Acest lucru ne va permite să vă oferim un răspuns rapid și util cu privire la ceea ce puteți face pentru a vă dezvolta afacerea mai eficient și a optimiza costurile de producere. Completarea chestionarului va dura maximum 15 minute, deoarece constă în întrebări cu răspunsuri multiple. Vă rugăm să selectați răspunsul care reflectă cel mai bine activitatea afacerii Dvs. și acest lucru ne va permite să vă oferim recomandări relevante la moment. Fiecare întrebare vine cu o explicație succintă, ceea ce va ajuta la selectarea unui răspuns potrivit.

Urmare completării chestionarului, vă vom expedia pe email un Scor de evaluare privind Eficiența Resurselor utilizate în afacere (ER Score) și un raport cu recomandările experților în domeniul ecologizării, protecţiei mediului.

Анкета по оценке эффективности использования ресурсов и снижению затрат

Цель анкеты есть для того чтобы провести общий анализ уровня эффективности использования ресурсов в вашей компании, что позволит нам быстро и полезно ответить на вопрос о том, что вы можете сделать, чтобы повысить эффективность своего бизнеса и оптимизировать производственные затраты. Заполнение анкеты займет максимум 15 минут, так как она состоит из вопросов с несколькими вариантами ответов. Пожалуйста, выберите ответ, который наилучшим образом отражает деятельность вашего бизнеса, что позволит нам предоставить вам рекомендации, соответствующие текущей ситуации. Каждый вопрос сопровождается кратким объяснением, которое поможет вам выбрать правильный ответ.

После того, как вы отправите заполненную анкету, вы получите Показатель Эффективности Ресурсов (RE Score) вашей компании, и на ваш электронной адрес будет отправлен отчет.

This platform was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union, its members or the Governments of the Eastern Partnership Countries. This platform and any content included herein are without prejudice to the status of, or sovereignty over, any territory, to the delamination of international frontiers and boundaries, and to the name of any territory, city or area

Acest site a fost realizat cu ajutorul suportului financiar al Uniunii Europene. Opiniile exprimate aici nu pot fi în nici un caz considerate a reflecta opinia oficială a Uniunii Europene, a membrilor săi sau a guvernelor țărilor din Parteneriatul estic. Acest site și orice conținut inclus aici nu afectează suveranitatea statului, nu aduce prejudicii la delimitarea frontierelor, granițelor internaționale, la denumirea teritoriului, orașului sau zonelor adiacente.